Ørneredens metoder

I Ørneredens 1-1 tilbud arbejder vi miljøterapeutisk og anerkendende.

Vi tror på, at de rigtige rammer og højt kompetent personale er opskriften på at få det bedste ud af et fokuseret ophold af kortere eller længere varighed.

Jeg-støttende samtale

Social færdighedstræning

En pædagogisk metode til udvikling og fastholdelse af sociale færdigheder.

KAT-kassen

Kognitiv Affektiv Træning

Mål og dokumentation

Med udgangspunkt i anbringende myndigheds handleplan fastsættes målene for den unges ophold på Ørnereden i en Udviklings- og Behandlingsplan (UB-plan). Det foregår i et samarbejde mellem den unge, den unges primære pædagog, og visitationsteamet.

I UB-planen beskrives hvilke konkrete delmål vi vil prøve at opnå i den periode, den unge er i Ørnereden. Det beskrives også, hvad der motiverer den unge for at samarbejde om at opnå delmålet, og hvad der motiverer den unge for ikke at samarbejde.

I UB-planen beskrives endvidere den indsats og de strategier, som Ørneredens voksne aftaler med den unge at bruge.

Sådan følger vi op på vores målsætninger

Den unge og den primære pædagog har samtaler om, hvordan det går med delmålene løbende, mindst en gang om ugen. Den voksnes og den unges overvejelser skrives i dagbogen. Når forløbet afsluttes, opsummeres både, hvilke strategier der er afprøvet, hvordan de forskellige indsatser har hjulpet, og hvad der ikke har hjulpet, i en afsluttende statusrapport, der fungerer både som observationsrapport og behandlingsværktøj til fremtidige indsatser.

Er der tale om et længere forløb, laves der en sådan statusrapport hvert halve år.

Måle- og udredningsmetoder til dokumentaion

  • Integrated Children’s System (ICS)

  • Social Færdighedstræning