Målgruppe

Vi tilbyder i Feriekoloni Stenbjerg støtteophold til børn/unge under § 43 og § 84. Børnene/de unge bor ofte hjemme, er i netværkspleje eller er anbragt i en plejefamilie.

Feriekoloni Stenbjerg, yder derudover også socialpædagogisk støtte i hjemmet til børn og unge.